ZDRAVÍ

Naším chovatelským cílem je najít rovnováhu mezi exteriérem, zdravím a povahou. Je to těžký cíl, ale je nám jasné, že skvělý exteriér a excelentní rodokmen nenahradí pochroumané zdraví. Bohužel někdy ani veškerá snaha seriózních chovatelů o veškeré testování zdraví neznamená automaticky, že se všem štěňátkům vyhnou nemoci, včetně těch geneticky podmíněných. Genetika je mocná a někdy se nečekaně mohou projevit geny ob několik generací zpětně. Přesto by samozřejmostí mělo být testování na ty nejčastější nemoci plemene. A které zdravotní problémy se v populaci miniaturních bulteriérů nejčastěji vyskytují? 

Mezi nejčastější problémy patří především dědičná hluchota, dědičná onemocnění ledvin (polycystická ledvina, hereditární nefritis), dědičná onemocnění srdce, luxace patelly a primární luxace čočky (PLL). Kromě těchto nejčastějších onemocnění plemene se objevují i případy onemocnění letální akrodermatitídou (LAD) a paralýzy hrtanu (LP).

Pro uchovnění miniaturního bulteriéra je v Klubu anglického bulteriéra (KABT)  v současné době povinné:

  • genetický test PLL s výsledkem čistý (clear) nebo přenašeč (carrier), a to nejdříve ve věku 6 týdnů, kdy jedinec je jednoznačně identifikován čipem nebo tetovacím číslem; jestliže jedinec pochází ze spojení clear-clear, genetický test není nutný;
  • vyšetření sluchu metodou BAER s výsledkem oboustranně slyšící (+/+), a to nejdříve ve věku 6 týdnů, kdy jedinec je jednoznačně identifikován čipem nebo tetovacím číslem;
  • sonografické vyšetření ledvin na polycystickou ledvinu s výsledkem "vhodný do chovu", a to nejdříve ve věku 12 měsíců.

Vyšetření srdce metodou doppler, vyšetření patel, vyšetření moči či krve na hereditární nefritis jsou dobrovolná, stejně jako nedávno objevený genetický test na LAD. Vyšetření srdce doppler a vyšetření na hereditární nefritis je Klubem anglického bulteriéra vyžadováno nejdříve v 15 měsících, vyšetření patel nejdříve ve 12 měsících věku zvířete, má-li být klubem uznáno pro vystavení certifikátu zdraví.

Klub anglického bulteriéra vydává na žádost zdravým plně testovaným jedincům Certifikát zdraví (tzv. CZDR), který má 2 stupně dle věku. Certifikát zdraví 1. stupně  může být udělen nejdříve v 15 měsících věku zvířete a Certifikát zdraví 2. stupně  může být vydán nejdříve ve 3 letech. Certifikáty je možné zapsat do průkazu původu pod zkratkami CZDR I a CZDRII.

Miky i Hippie absolvovali nejen všechna vyšetření povinná k uchovnění, ale i ta dobrovolná. Miky je držitelem CZDR I i CZDR II, Hippie držitelkou certifikátu zdraví 1. stupně. Přibližně dvakrát ročně sledujeme aktuální hodnoty UPC z moči. Hippie již navíc má i nový genetický test na letální akrodermatitídu i paralýzu hrtanu a je LAD i LP clear.