POLYCYSTICKÁ LEDVINA

Polycystické onemocnění ledvin, neboli PKD (Polycystic Kidney Disease) je dědičné onemocnění, které se vyskytuje nejen u psů, koček a jiných zvířat, ale i u lidí. Onemocnění se projevuje tak, že se na povrchu ledviny tvoří velké cysty (dutiny) vyplněné tekutinou. Tyto cysty ohrožují funkci ledvin a mohou vést k selhání ledvin a smrti nemocného jedince. 

PKD je nevyléčitelné chronické onemocnění. Klinické příznaky nemoci závisí na velikosti a množství cyst v ledvinách. S přibývajícím věkem se cysty zvětšují a jsou početnější. Čím větší část funkční tkáně ledvin je nahrazena nefunkčními cystami, tím dříve se začnou projevovat příznaky selhávání ledvin - postupné nechutenství, ztráta hmotnosti, zvýšený příjem tekutin, častější močení atd. Onemocnění lze opět pouze řešit ledvinovou dietou a podporou funkce ledvin. K chronickému selhání ledvin u bulteriérů dochází zpravidla ve středním věku jedince.

Stejně jako u hereditární nefritis je již známo umístění genového defektu. V roce 2011 byla nově identifikována mutace genu PKD1 zodpovědná za formu PKD u bulteriérů. Onemocnění PKD je autozomálně dominantně dědičné - stačí tedy jedna kopie mutovaného genu a nemoc se u psa projeví. U plemene bulteriér tedy již lze analýzou DNA určit postižené jedince. Pro miniaturní bulteriéry však DNA test zatím na toto onemocnění není a nadále musí být prováděno pouze sonografické vyšetření ledvin

Detekce PKD je u miniaturního bulteriéra možná zatím pouze pomocí sonografického vyšetření ledvin, tato metoda však vyžaduje zkušeného operátora a obzvláště v prvotním stadiu onemocnění je obtížné stanovit definitivní diagnózu a ultrazvukové vyšetření se musí často opakovat. Vzhledem k dominantní dědičnosti se doporučuje zjistit zdravotní stav psa před jeho plánovaným uchovněním a případně připouštěním.