CHRUP

Standard plemene v části čelisti / zuby hovoří takto: Dolní čelist hluboká a silná. Zuby jsou zdravé, čisté, dobré velikosti, pravidelně rozmístěné s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo. Správné posazení horních a dolních řezáků je znázorněno vpravo na obrázku. Jde o korektní nůžkový skus (anglicky scissor bite).  

Zní to jako pohádka, ovšem u bulteriérů (včetně těch miniaturních) to občas zní jako sci-fi. Chovatelé a majitelé (miniaturních) bulteriérů, kteří hodlají své miláčky vystavovat, s velkým napětím vždy čekají a sledují období přezubování. Dá se říct, že zuby u bulteriérů jsou jedna velká loterie. Někdo má štěstí a pes se přezubí dobře, jiný má smůlu a jeho pes se přezubí špatně. Velké procento bulteriérů nesplňuje požadavky kladené standardem plemene na zuby. Velmi často se u bulteriérů vyskytuje předkus, popř. kleště, které se dříve nebo později obvykle stejně změní na předkus. Níže pro lepší názornost přidávám obrázky nekorektních druhů postavení řezáků: 

  • kleště (angl. level bite)
  • předkus (angl. undershot), někdy těsný předkus bývá označován jako obrácené nůžky (angl. reverse scissor bite)
  • podkus (angl. overbite) 
Níže přikládám mou vlastní statistiku zpracovanou dle výsledků svodů zveřejněných na webu KABT za rok 2013-2017 s tím, že statistika není úplná, neboť nebyly zveřejněny výsledky všech svodů konaných v letech 2017 a 2015. I přesto lze z tabulky vyčíst, že pouze okolo 20 - 36% miniaturních bulteriérů mělo v letech 2013 - 2017 korektní zuby jak co do skusu, tak co do špičáků (řádek E0, F0). Naopak okolo 20-25% miniaturních bulteriérů má v posledních letech špičáky (jeden nebo oba) píchnuté do patra horní čelisti (F3) a podobně jsou na tom i s předkusem (E3).

Dobrá zpráva je, že odchylka chrupu od standardu plemene není v Klubu anglického bulteriéra vyřazující vada z chovu. Svod je popisný. Pouze je zakázáno krýt chovného jedince s nedostatkem skusu předku s chovným jedincem, který má také nedostatek skusu předkus. Podle svodové karty je zakázáno krýt E3 na E3. Samozřejmě k uchovnění je potřeba získat i klubem požadovanou známku z výstavy (u psů V - výbornou, u fen alespoň VD - velmi dobrou).

Proč však (miniaturní) bulteriéři tolik trpí na předkusy? Skvělý článek od Diane Klumb nazvaný "Tajemství špatného skusu" byl zveřejněný v lednu 2010 v časopise SHOWSIGHT na stránkách 128 až 133:

Vědci zjistili, že velikost a tvar dolní čelisti u savců (lat. mandibula) určuje překvapivě velký počet genů, přičemž jen do dnešního dne identifikovali víc jak 15 těchto genů. Další bádání odhalilo, že stejné množství genů se podílí na vývoji horní čelisti (lat. maxilla). Pointou je, že toto velké množství různorodých genů se dědí zcela nezávisle. To znamená, že pes může zdědit horní čelist od jednoho rodiče a spodní čelist od druhého. Tím se teorie o dědění špatného skusu rozplynula jako pára nad hrncem. Ukázalo se, že neexistuje žádný gen pre podkus, ani pro předkus. Existují doslova desítky genů a všechny z nich se dědí více méně nezávisle.

Pri krytí jedinců s odlišným typem hlavy určité procento štěňat ve vrhu zdědí větší procento genů určujících delší spodní čelist od jednoho rodiče a větší procento genů určujících kkratší horní čelist od druhého rodiče, což má za následek skusy, které podle standardu plemene nejsou žádoucí. Ani jeden z rodičů však není na vině, protože chyby čelistí nese polygenní systém genů.

Další skvělý článek týkající se chrupu u bulteriérů je článek od MVDr. Simony Müllerové, který najdete k přečtení zde.