DNA profil

Ověřování parentity (rodičovství) není zatím v ČR u miniaturních bulteriérů příliš běžné, přestože má jednoznačně svůj smysl - zamezit možným podvodům a manipulaci s původem zvířat. Pro ověření parentity (rodičovství) či paternity (otcovství) či maternity (mateřství) je nutné stanovit genetický profil všech dotčených psů.

Stanovení genetického profilu znamená určit soubor znaků, které jsou pro daného jedince charakteristické a nezaměnitelné obdobně jako otisk prstu. Podle genetického profilu lze jedince jednoznačně identifikovat. Je-li u psa známý genetický profil, lze jej pak využít např. k umožnění prokázání identity jedince v případě nelezení ztraceného nebo ukradeného psa, k identifikaci psa v případě, že jeho čip přestane fungovat a v neposlední řadě k ověření rodičovství. 

DNA profil jedince lze stanovit ze vzorku krve, případně ze stěru sliznice. Odběr krve i stěru provádí vždy veterinář, který vyplní žádanku a zároveň potvrdí identitu zvířete kontrolou čísla čipu či tetování. Poté odesílá odebraný vzorek do laboratoře, kde je vzorek analyzován. 

Z hlediska testování profilů jsou možné dva hlavní přístupy - markery dle ISAG a markery dle AKC. Tyto dva přístupy se zcela liší ve stanovovaných markerech a jejich výsledky nejsou vzájemně kompatibilní. Přístup ISAG je v Evropě více zavedený, je doporučovaný FCI, stanovuje více markerů (22) než AKC (8). Společnost Genomia s.r.o., která byla Klubem anglického bulteriéra vybrána pro sjednocení systému testování DNA, pracuje metodou dle ISAG. Laboratoř výsledky DNA profilů uchovává v databázi.

Pro stanovení parentity (rodičovství)  je potřeba vzorek potomka i obou rodičů.  Pokud budou mít oba rodiče stanovený profil podle stejného principu, bude možné určit parentitu jen porovnáním výsledků bez nutnosti další analýzy. Hledají se společné znaky v DNA potomka a jednoho či obou z rodičů. Pokud je skutečně pravděpodobný rodič zároveň biologickým rodičem, je potvrzena paternita či maternita - biologický rodič se shoduje s potomkem vždy z 50% v každém markeru. 

Náš Miky již DNA profil má v Genomii uchován a tento je možné využít pro ověření paternity jeho potomků. 

Více podrobností o genetickém profilu psů naleznete na webových stránkách Genomie: https://www.genomia.cz/cz/test/dog-dna-profile

Níže je ke stažení článek Genomie o genetickém profilu psů.