PLL

Primární luxace oční čočky neboli PLL (primary lens luxation) je  dědičná oční vada vedoucí k oslepnutí. Mezi plemena zatížená touto nemocí patří i miniaturní bulteriéři. Při tomto onemocnění dochází k poškození závěsného aparátu čočky a ta se díky tomu stává prostorově nestabilní. U postižených psů se závěsná vlákna čočky rozpadají či oddělují, což vede k tomu, že se čočka v oku posunuje do špatné pozice.

Teprve před několika lety se vědcům podařilo identifikovat mutaci spojenou s PLL, díky čemuž lze přítomnost této mutace zjistit pomoci DNA testu.   Výsledky tohoto testu pak řadí jedince do těchto kategorií:

  • Clear (čistý) - tito psi mají dvě normální kopie DNA, takoví jedinci nemohou onemocnět PLL v důsledku mutace, která se testuje. Ačkoliv nemůžeme vyloučit možnost, že se může PLL rozvinout z jiných příčin (např. následkem úrazu).
  • Carrier (přenašeč) - tito psi mají jen jednu kopii mutovaného genu a jednu normální kopii DNA, naprostá většina přenašečů mutace v průběhu svého života neonemocní PLL
  • Affected (postižený) - tito psi mají dvě kopie mutovaného genu a během svého života téměř jistě onemocní PLL.

Do chovu lze zařadit jedince s výsledkem clear (čistý, N/N) nebo carrier (přenašeč, N/P).  Tímto opatřením je zajištěno, že se nenarodí žádný postižený (affected) jedinec. Při spojení dvou jedinců PLL clear (čistých) totiž budou všichni jejich potomci automaticky také PLL clear, a to bez nutnosti PLL testu. Bude-li jeden z rodičů PLL clear a druhý PLL carrier, bude určité procento potomků PLL clear a určité procento PLL carrier, nikdo z nich však nebude postižený (affected).  

DNA test na PLL je proto povinným vyšetřením nutným k uchovnění miniaturního bulteriéra. Test je nutné provést po dovršení 6ti týdnů věku zvířete, kdy je u zvířete jasná identifikace. Je-li test proveden dříve, vyšetření bude bráno jako orientační pro potřeby chovatele.