LUXACE PATELLY

Patella neboli kolenní čéška je důležitá část kolenního kloubu zadní končetiny, upínají se na ni svaly natahující koleno. Je to oválná kost umístěná uvnitř kolenního kloubu, kde je volně skloubená se stehenní kostí - není s ní srostlá. Patella leží ve žlábku ve spodní části stehenní kosti a z obou stran je zajištěna kostními hřebeny, které zabraňují jejímu vykloubení. Celý kloub je obklopen kloubním pouzdrem. Všechny tyto struktury zajišťují fixaci patelly v anatomické pozici. To ovšem platí jen v případě, že jsou normálně vyvinuté a nepoškozené např. úrazem.

Luxace patelly (čéšky) je onemocnění kolenního kloubu psů, které způsobuje změnu polohy čéšky do abnormální pozice (vykloubení kolena), a tím problémy s pohybem. Těžší případy mohou být pro psa dost bolestivé.

Druhy luxace

Podle směru luxace patelly se rozlišují luxace patelly:

  • mediální (čéška luxuje na vnitřní plochu kolene) a 
  • laterální (čéška luxuje vně).

Podle příčiny vzniku lze rozlišovat luxaci patelly:

  • vrozenou a
  • traumatickou 

Vrozená luxace patelly je děděna polygenně, tj. více geny. Dědičnost tedy nemusí být přímá. Proto také mohou existovat různé varianty špatného vývoje kolenního kloubu a různé příznaky. Postižení jedinci by neměli být používáni k dalšímu chovu.

Traumatická luxace patelly bývá způsobena zraněním, např. autoúrazy, pády z výšky nebo rvačkami, kdy dochází k mechanickému poškození. 

Stupně luxace

Podle závažnosti postižení rozdělujeme luxaci patelly do 4 stupňů:

0 - čéška nemůže být luxována (zdravý kloub)
1 - manuálně může dojít k luxaci patelly, ale sama se hned vrací zpět
2 - čéška se vykloubí samovolně, ale je schopna návratu zpět
3 - čéška je vykloubena trvale, je možné ji vrátit manuálním tlakem, ale hned opět luxuje
4 - čéšku nelze vrátit zpět ani manuálně 

Rozdělení luxace patelly do jednotlivých stupňů je významné zejména z hlediska volby vhodného léčebného postupu. U chovných jedinců by měla tato vada být brána v úvahu i při zařazení do chovu. V této souvislosti je jednoznačně se doporučuje neoužívat postižené jedince k dalšímu chovu za účelem postupné eliminace luxace patelly z chovu. 

Příznaky onemocnění

Příznaky jsou různé podle stupně postižení. Při stupni 1 jsou příznaky minimální a mohou uniknout pozornosti majitele. Pes může jen občas nadlehčit zadní nohu či zakňučet, ale nemusí mít také vůbec žádné příznaky. Tento stupeň bývá spíše náhodným nálezem při vyšetření u veterinárního lékaře. U vyšších stupňů se projevuje větší bolestivost, kulhání a rotace končetiny ve směru luxace. Typickým příznakem luxace patelly je pravidelné nadnášení končetiny. U stupně 4 jsou problémy s chůzí výrazné, dochází k deformitě končetiny a pokud má pes oboustranné postižení, není schopen se vzpřímeně postavit na zadní nohy. Stav při neléčeném onemocnění komplikuje ještě následná artróza kolenního kloubu, která vzniká následkem opakovaného dráždění chrupavky vyklubující čéškou a nerovnoměrného zatížení kolenního kloubu.

Léčba

Při lehčím postižení, které není doprovázeno žádnými klinickými příznaky, je možná konzervativní léčba, která spočívá v klidovém režimu, u traumatické luxace je možný i fixační obvaz. Psovi se podávají chondroprotektiva, která brání vzniku artrózy. U vyšších stupňů je nutná operace kolenního kloubu, která ovšem nemusí být vždy úspěšná. Účelem operace luxace patelly je fixovat čéšku v normální pozici a navrátit anatomické poměry v kolenním kloubu co nejblíže optimálnímu stavu. S operací není nutné vyčkávat do dospělosti. Těžší stupně luxace je vhodné operovat co nejdříve jako prevence vzniku závažných deformit končetiny.