VÝŠKA

Standard plemene miniaturního bulteriéra stanoví výškový limit takto: Výška by neměla přesáhnout 35,5 cm (14"). Jedná se o výšku v kohoutku.  Kohoutek je místo, kde se protíná pomyslná spojnice mezi vrchním hřebenem obou lopatek, páteří a svalovým pletencem nad páteří. 

Realita však tomuto limito často neodpovídá. Velké procento miniaturních bulteriérů tzv. přeroste, někteří více, někteří méně. Není to tím, že by se chovatelé nesnažili odchovat minísky s korektní výškou, ale stejně jako u chrupu je výška spíše dílem náhody. Spousta zkušených chovatelů říká, že spojení vyšších jedinců jim dalo nižší potomky než spojení menších jedinců. Nelze se tedy spolehnout na to,  že je-li matka i otec korektní výšky, bude tomu tak u všech jejich štěňat. Ano, některé ze štěňat ve vrhu může výšku udržet, někteří sourozenci mohou přerůst. Dopředu to však věštit nelze a o jistotě nemůže být vůbec řeč. Stejně tak by bylo naivní očekávat ze spojení dvou jedinců o výšce 40cm, že všichni potomci z vrhu budou splňovat limit 35,5, cm, s jistotou však nelze zavrhnout ani takovou variantu.

Dobrou zprávou je, že výška nad limit 35,5 cm není v Klubu anglického bulteriéra vyřazující vada z chovu. Byla by pro plemeno škoda vyřadit z chovu kvalitního, zdravého jedince, kterému bylo naměřeno o nějaký ten centimetr navíc. Na paměti je třeba mít i větu ze standardu plemene: Pes musí působit dojmem substance odpovídající jeho velikosti. Váhové limity nejsou stanoveny. Pes musí vždy působit vyváženým dojmem. Není lepší udržet v chovu krásného vyváženého jedince s 38cm než upřednostnit miníska sice s korektní výškou, avšak typově podobající se spíše jezevčíkovi (malý, dlouhý, krátké nožičky), který rozhodně nepůsobí vyváženým dojmem? 

Závěrem uvedu pár statistických čísel. Dovolila jsem si z výsledku svodů v Klubu anglického bulteriéra zveřejněných na jeho stránkách udělat statistiku výšek. Jedince jsem rozdělila do skupin 

  • do 35,5 cm (tj. jedince s korektní výškou), 
  • od 36 do 38 cm 
  • 38,5 cm a více

Z tabulky jasně vyplývá, že průměrně pouze okolo 45 % miniaturních bulteriérů, kteří absolvovali svod u KABT, splňuje výškový limit daný standardem 35,5 cm. Naopak přibližně 20% miniaturních bulteriérů absolvujících svod u KABT od roku 2012 bylo naměřeno při svodu 38,5 a více centimetrů. Zbytek (tj. okolo 35%) se pohybuje výškově mírně nad limitem v rozmezí 36 až 38 cm. 

U málopočetného plemene, jakým miniaturní bulteriér je, s malou genetickou základnou by bylo kontraproduktivní vyřazovat jedince nesplňující limit 35,5 cm z chovu. Je spíše k zamyšlení, proč standard plemene je tolik k výšce přísný a zda by neměl být nastaven poněkud mírněji, když 55% miniaturních bulteriérů tento limit není schopno splnit. 

Přesně změřit psa není nic složitého, ovšem je potřeba trocha cviku a zvíře musí být ochotné spolupracovat. Měření by mělo být prováděno speciálním nástrojem - tzv. posuvným měřítkem, které je kolmé k podložce. Při měření by pes měl stát na rovné, neklouzavé a vodorovné podložce. Hrbolatý povrch travnatého výstavního kruhu nebývá tím ideálním řešením. Jeden drn nebo naopak jedna prohlubeň a stanovená výška se hned od skutečnosti liší i o několik centimetrů. Ne každému psovi je samozřejmě příjemné, když se jej dotýkáte měřícími pomůckami. Je důležité, aby byl pes při měření zcela uvolněný (pes se může strachy mírně přikrčit či naopak vzepnout). Vyděšený jedinec, který před mírou uhýbá, se krčí , sklání hlavu mezi hrudní končetiny. Totéž platí o psovi agresivním. Velký vliv může mít špatný postoj zdánlivě klidného psa. Toho velmi často s úspěchem využívají majitelé, kteří vědí, že kohoutková výška jejich psa může představovat problém. U velkého psa se hlava skloní, pánevní končetiny natáhnou dozadu a pes je hned o něco nižší. Měření živého tvora prostě není exaktní věda, psům se měření často nelíbí. Handler může postavením psa výšku do určité míry i ovlivnit, a tak je snadné psovi při měření nechtěně přidat centimetr sem nebo ubrat centimetr tam. Zakládat na takovém způsobu měření osud psa v podobě zařazení do chovu / vyloučení z chovu nepovažujeme (momentálně) za šťastné řešení pro plemeno.