Nový genetický test na paralýzu hrtanu

18.04.2019

Vědcům z univerzity v Bernu se podařilo u plemene miniaturní bulteriér (a také bulteriér) identifikovat genetickou mutaci, která představuje vysoko rizikový faktor pro ranou formu laryngeální paralýzy (LP). Homozygotně postižení psi (LP/LP) mají 23x násobně vyšší riziko LP, která se může projevit mimo jiné dušností nebo záchvaty dušení, omezenou mobilitou či kolapsem.

Vědci doporučují, aby chov těchto plemen byl plánován tak, aby byl alespoň jeden ze psů otestovaný s výsledkem homozygotně zdravý (N/N), tedy bez mutace.

Identifkovaný rizikový faktor pro LP se dědí autosomálně receisvně s variabilní penetrací. To znamená, že ne všichni psi, kteří díky jejich genotypu mají vysoce zvýšené riziko pro LP, na tuto nemoc onemocní. Opačně se to může také stát, že se u psů bez zvýšeného rizika pro LP tato nemoc přesto vyvine. Identifikovaný rizikový faktor pro LP nevysvětluje všechny formy paralýzy hrtanu u miniaturních bulteriérů.

Tedy protože se jedná o autosomálně recesivní dědičnost s variabilní penetrací, ne každé zvíře, které si nese dvě kopie defektního genu (LP/LP vysoce zvýšené riziko paralýzy hrtanu), touto nemocí skutečně onemocní.

U spojení dvou přenašečů paralýzy hrtanu by vzniklo riziko, že jejich potomci by měli vysoce zvýšené riziko paralýzy hrtanu (pravděpodobnost 25% u každého štěněte). Není potřeba přenašeče vylučovat z chovu (obdobně jako tomu je u PLL). Pouze by neměli být pářeni spolu dva přenašeči. 

Podrobnosti k výsledkům vědeckého výzkumu v německém jazyce zde: https://www.genetics.unibe.ch/research/documents_dogs/larynx_paralysis_in_the_miniature_bull_terrier/index_eng.html

Nový genetický test je od 12. 4. 2019 dostupný v Laboklinu pod číslem vyšetření 8361. Vyšetření stojí 1651,- Kč a lze u něj uplatnit chovatelskou slevu. Cena testu po slevě je 1276,- Kč, pokud chovatel k vyplněné žádance přiloží kopii dokladu o členství v kynologickém klubu.

Podrobný popis odběru a zasílání vzorku: https://cz.laboklin.info/postup-pro-chovatele/

Je pravděpodobné, že brzy bude tento genetický test dostupný i v ostatních laboratořích. Např. informace od Genomie: "Dobrý den, o této novince víme. Kauzální mutace zodpovědná za onemocnění bohužel zatím nebyla zveřejněna. Je možné, že bude uveřejněna na konferencích, kterých se účastníme. O případném zavedení testu budeme chovatele informovat prostřednictvím webových stránek a facebooku."